Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest:

p. Eliza Łuczkiewicz

Kontakt: rodogsp57@wp.pl