Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w IV Forum Wolontariatu Szkolnego organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Podczas spotkania uczniowie oraz opiekunowie brali udział w warsztatach, z których wynieśli dużo inspiracji. Nastąpiło również podsumowanie gry Termosfera, w której zajęliśmy II miejsce. GRATULUJEMY i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.