07. 1959 r. Położenie kamienia węgielnego pod budowę szkoły na terenie, gdzie w okresie niewoli Gdańska znajdowały się koszary pruskiej żandarmerii.
01. 09. 1960 r. Uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego w nowym gmachu. Pierwszym dyrektorem szkoły jest Antoni Furdal. Funkcję tę pełni do roku 1968.
wrzesień 1961 r. Powstanie chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego.
01. 09. 1968 r. Dyrektorem szkoły zostaje Jan Prucnal.
grudzień 1970 r. Jesteśmy świadkami tragicznych wydarzeń. W szkole stacjonują żołnierze, przed budynkiem stoją czołgi, na ulicach giną ludzie.
sierpień 1980 r. W sąsiedztwie szkoły w stoczni gdańskiej rozgrywają się ważne wydarzenia mające wpływ na historię Polski i Europy.
01. 09. 1985 r. Dyrektorem szkoły zostaje Lech Barnik.
01. 09. 1989 r. Szkołą kieruje Małgorzata Bąkowska.
01. 09. 1990 r. Dyrektorem szkoły zostaje długoletnia wicedyrektor Irena Dudzińska.
01. 09. 1991 r. Funkcję dyrektora obejmuje Józef Czerwiński.
05. 06. 1993 r. Szkoła otrzymuje imię generała Władysława Andersa.
maj 1994 r. W 50 rocznicę bitwy pod Monte Cassino delegacja szkoły składa hołd patronowi na cmentarzu Monte Cassino we Włoszech.
1995 r. Rozpoczyna działalność teatr szkolny "To i owo", późniejszy "Żaczek".
1996 r. Utworzenie pracowni komputerowej.
1997 r. Powstaje pięknie wyposażona czytelnia szkolna. Rozpoczynają się zajęcia w pracowniach: terapeutycznej i logopedycznej.
1998-1999 r. Kapitalny remont centralnego ogrzewania, sali gimnastycznej i jej zaplecza, pomieszczeń biurowych, toalet na parterze oraz portierni.
01. 09. 1999 r. Decyzją władz oświatowych szkoła staje się 6-letnią szkołą podstawową. Rozpoczynamy wprowadzanie w szkole reformy oświatowej.
1999 r. Utworzenie pierwszej klasy integracyjnej.
2000 r. Pożegnanie ostatniego rocznika uczniów klas VIII.
2000 r. Generalny remont boiska szkolnego, świetlicy i dachu szkoły.
maj 2000 r. Uroczyste obchody 40-lecia szkoły.
2003 r. Wycieczka szkolna szlakiem generała Stanisława Maczka do Belgii, Francji i Holandii.
2003 r. Otwarcie harcówki.
2003 r. Przystąpienie szkoły do klubu szkół noszących imione bohaterów II wojny światowej, którzy walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Przewodniczącym klubu zostaje dyrektor Józef Czerwiński.
2003 r. Szkoła zostaje organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych.
2003 r. Utworzenie Szkolnego Klubu Europejskiego.
2003 r. Uroczyste obchody 10-lecia nadania szkole imienia.
2003 r. Uzyskanie tytułu "Szkoła z klasą" przyznawanego w ramach akcji "Gazety Wyborczej", pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
2004 r. Wyjazd delegacji szkoły ze sztandarem na Monte Cassino.
2005 r. Zainicjowanie i zorganizowanie na terenie szkoły I Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Walki Polaków na frontach II wojny światowej" pod patronatem m. in. Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Janusza Krupskiego. Uczniowie naszej szkoły przygotowani przez wicedyrektor szkoły Liliannę Płoszaj uzyskiwali kilkakrotnie I miejsce.
2005 r. Przyznanie szkole certyfikatu "Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym" przez Kapitułę Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji.
2005 r. Założenie szkolnej strony internetowej.
2005 r. Wyjazd delegacji szkoły do Bolonii i Loreto na obchody 50-lecia wyzwolenia Bolonii.
17. 10. 2008 r. Pożegnanie na cmentarzu w Oliwie wielkiego przyjaciela naszej społeczności szkolnej, gen. brygady Zygmunta Odrowąża - Zawadzkiego.
2010 r. Chór szkolny dwukrotnie zajmuje I miejsce w konkursach międzyszkolnych.
12. 04. 2010 r. Apel żałobny z modlitwą w intencji tragicznie zmarłych prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, Marii Kaczyńskiej, oraz towarzyszącej im polskiej delegacji na obchody 70. rocznicy mordu w Katyniu.
2010 r. Wizyta studyjna nauczycieli z wielu państw europejskich poświęcona problematyce ICT w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
14. 05. 2010 r. Uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły.
grudzień 2010 r. Dyrektorem szkoły zostaje wieloletnia wicedyrektor Lilianna Płoszaj.
14. 10. 2011 r. Dzień Edukacji Narodowej - przyjacielska wizyta nauczycieli z Malmo.
10. 03. 2012 r. I Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla klas I-III.
11. 03. 2012 r. Spotkanie z autorem książki "Dziadek i niedźwiadek", p. Łukaszem Wierzbickim.
02. 06. 2013 r. Otwarcie szkolnego Placu Zabaw.
14. 10. 2013 r. Obchody 20. rocznicy nadania szkole imienia generała Władysława Andersa.
17. 09. 2014 r. Wizyta w szkole Pani Anny Marii Anders, córki generała Władysława Andersa, oddanie do użytku nowoczesnej szatni szkolnej.
VII - XII. 2015 r. Remont szkoły, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, posadzek na poszczególnych kondygnacjach, modernizacja boiska szkolnego.
listopad 2015 r. Uroczyste obchody 55-lecia szkoły.

1.09.2016 r. W wyniku konkursu z 7.03.2016r. dyrektorką szkoły zostaje Anna Listewnik. 

7.09.2016 r. Uroczyste Otwarcie Boiska Szkolnego przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.  Naszą szkołę zaszczycili goście, m.in.: Przewodniczący Rady Miasta Gdańska p. Bogdan Oleszek, Radna Miasta Gdańska p. Aleksandra Dulkiewicz ,Dyrektor Naczelny Rozbudowy Miasta Gdańska p. Włodzimierz Bartosiewicz, Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego p. Grzegorz Szczuka, Proboszcz Parafii Św. Brygidy Ksiądz Kanonik Ludwik Kowalski, Ksiądz Mitrat Parafii Grecko-Katolickiej Józef Ulicki, Przewodnicząca Koła Związku Ukraińców w Polsce p. Elżbieta Krzemińska, Przedstawiciele Kombatantów PSZ na Zachodzie p. Major Edmund Popieliński, p. Kapitan Kazimierz Bajduszewicz, p.Hanna Wielesiuk.

25 Września 2016 r.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Punkcie Nauczania Języka Ukraińskiego - wizyta konsula Ukrainy w Gdańsku Lva Zacharczyszyna, Prezydenta Piotra Kowalczuka.
Nasza Wigilia  wspólnie z ks. Kowalskim i Mitratem Józefem Ulickim.
30.01 - 10.03.2017 r.    I wizyta gości z AIESEC.  
4.02.2017 r.  XV Wojewódzki Konkurs Ortograficzny-1331 uczniów z 30 szkół województwa pomorskiego.
11.02.2017 r. VI  Wojewódzki Konkurs „ Ortograficzne Asy”-367 uczniów z 14 szkół województwa pomorskiego.
12.02.2017r.  Otwarcie wyremontowanej świetlicy
15.02.2017 r. Uroczyste rozdanie nagród laureatom XV Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego oraz w VI Wojewódzkiego Konkursu „ Ortograficzne Asy”.
12.02.2017 r. Wertep,  czyli jasełka w Punkcie Nauczania Języka Ukraińskiego.
12.02.2017 r. Otwarcie odnowionych korytarzy szkolnych prze DRMG.
Luty 2017 r. Działalność rozpoczyna Teatr Szkolny „Mój Radosny Dzień”.
25.04.2017 r. I Wojewódzki Konkurs Prozy ,,Prozatorium” - 20 uczniów z 11 szkół
16.05.2017 r.  XI Wojewódzki Przegląd Twórczości Dramowej ,,Zwierciadło 57” - 6 zespołów teatralnych z 4 szkół
30.08.2017r.  Wyremontowanie i dostosowanie toalet do potrzeb dzieci
30.08.2017r.  Oddanie wyremontowanej sali nr 23
04.09. 2017r.  Rozpoczęcie roku szkolnego w ośmioletniej szkole podstawowej w SP 57 im. gen. Władysława Andersa
04.09. 2017r.   Wprowadzenie innowacji pedagogicznych: 2 dodatkowe godziny języka ukraińskiego w klasie pierwszej oraz język polski i historia z elementami dramy

17.09.2017r.  Rozpoczęcie roku szkolnego w Międzyszkolnym Punkcie Nauczania Języka Ukraińskiego i Kultury

29 września 2017r. – 57 urodziny 57.

04.10.2017r.    Wygrany Budżet Obywatelski nr 6 Śródmieście pt. ,,Upiększenie i  wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku''

Październik – Na szkolnym płocie po raz pierwszy zamieszczona zostaje wystawa „SZcziri”.

18.10.2017r.  Uroczyste otwarcie wystawy Szcziri

25.10.2017r.  Uroczyste zakończenie wystawy Szcziri z udziałem konsula generalnego Ukrainy w Polsce Lewa Zacharczyszyna - relacja w TVP 3

Listopad – powstanie chóru 57NUTEK

09.11.2017r.    Listopadowy tydzień w SP 57 w strojach ludowych

22 listopada 2017 r. - II Wojewódzki Konkurs Prozatorium (klasy II – IV ) –10 uczniów z 5 szkół
23 listopada 2017 r. – II Wojewódzki Konkurs Prozatorium (klasy V – VII) –10 uczniów z 5 szkół

Listopad - Działalność rozpoczyna Odyseja Umysłu

17.12.2017 r.  Spotkanie ze św. Mikołajem dla uczniów z Ukrainy Зустріч зі Святим Миколаєм

17.02.2018 r.   XVI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny - 1154 uczniów z 27 szkół województwa pomorskiego

20.02.2018 r. –  promocja gry planszowej ,, Miś Wojtek" z udziałem córki Patrona Szkoły panią Senator RP Anną Marią Anders

10.03.2018 r. – Dzień Otwarty Szkoły

22.03.2018 r. –  XII Wojewódzki Przegląd Twórczości Dramowej "Zwierciadło 57"

02.09.2019r.  Rozpoczęcie roku szkolnego w  Szkole Podstawowej w SP 57 im. gen. Władysława Andersa

08.09.2019r.  Rozpoczęcie roku szkolnego w Międzyszkolnym Punkcie Nauczania Języka Ukraińskiego i Kultury

wrzesień 2019r.  - Podjęcie decyzji przez Panią Dyrektor Annę Listewnik o zdjęciu krat z budynku szkoły

24.09.- 26.09.2019r.  Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji ,, Współpraca edukacyjna Gdańsk - Lwów - Odessa - ..."

                                   pod patronatem Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz i Konsula Ukrainy Pana Leva Zakharchyshyna

06.12.2019r. - Mikołajowe BO w Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Wł. Andersa , czyli Budżet Obywatelski w Świątecznej Odsłonie

12.01.2020r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej nr 57 im. gen. Wł. Andersa

11.02.2020r. - Inauguracja projektu pt. "Lekcja języka polskiego i gruzińskiego prowadzona w języku angielskim"

20.02.2020r. - podpisanie umowy współpracy ze szkołą w Chersoniu

30.04.2020r. - Projekt z Gimnazjum nr 7 w Odessie

23.09.2020r. - Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen, Władysława Andersa w Gdańsku

24.09.2020r. - II Międzynarodowa Konferencja pt. "Współpraca edukacyjna Gdańsk-Lwów-Odessa-Kutaisi-Batumi"

ODZNACZENIA: 

20. 11. 1965 r. Dyrektor szkoły Antoni Furdal zostaje odznaczony przez przewodniczącego Rady Państwa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
03. 05. 2003 r. Dyrektor szkoły Józef Czerwiński zostaje odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
07. 09. 2005 r. Uhonorowanie szkoły medalem "Pro Memoria" przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
07. 04. 2006 r. Przyznanie szkole Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
13. 06. 2007 r. Wyróżnienie szkoły Brązowym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju".