Zebrania z rodzicami

Dyżury
nauczycielskie
Klasy 0-III Klasy IV-VIII
07.09.2020 08.09.2020 19.10.2020
23.11.2020 24.11.2020 21.12.2020
18.01.2021 10.01.2021 22.02.20211
15.03.2021 16.03.2021 19.04.2021
17.05.2021 18.05.2021 07.06.2021