Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych

województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do współorganizacji Konkursu jest zgłoszenie jej udziału przez uzupełnienie elektronicznego formularza on-line

i przesłanie go przez dyrektora szkoły z adresu e-mail szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2023 roku.

W formularzu zgłoszeniowym należy podać wymagane dane, w tym e–mail szkoły oraz pełną nazwę szkoły podstawowej (nie należy wpisywać nazwy zespołu szkół).

Lista szkół zgłoszonych do Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora pod adresem https://sp57.edu.gdansk.pl/pl

w dniu 3 października 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego w roku szkolnym 2023/2024

Stopień

Termin

Miejsce

I-szkolny

24.10.2023 r.  (wtorek), godz.14.00

szkoła macierzysta ucznia / inna szkoła wskazana przez dyrektora szkoły macierzystej

II-rejonowy

23.11.2023 r. 
(czwartek), godz.14.00

według przypisanych rejonów

III-wojewódzki

20.02.2023 r.
(wtorek), godz.12.00

Szkoła Podstawowa nr 57

im. gen. Władysława Andersa

ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk