11.02.2020 r. w naszej szkole odbyła się inauguracja projektu pt. „ Lekcja języka polskiego i gruzińskiego prowadzona w języku angielskim”. Uczniowie SP57 w Gdańsku oraz uczniowie Szkoły Abchaskiej nr 5 w Kutaisi wzięli udział w lekcji on-line według autorskiego scenariusza Dyrektor SP57 Anny Listewnik. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi słowami i zwrotami w obydwu językach. Spotkanie uczniów w takiej formie uczy m.in. otwartości na kultury świata oraz inspiruje do ciągłego kształcenia się. Gościem honorowym podczas inauguracji projektu był Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Edukacji i Usług Społecznych.

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/dila-mschvidobisa-to-dzien-dobry-w-gdanskiej-szkole-ucza-gruzinskiego,a,164381?fbclid=IwAR04mVktYOCpoAWAzXU_kjT18PcSuC_6or9m9KEK2_VkozNqpw8Kz66hKIQ