Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31.12.2023 r.

Ferie zimowe 29.01. - 11.02.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  28.03. – 2.04.2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  21.06.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.11.2023 r., 3.11.2023 r., 22.12.2023 r., 2.05.2024 r., 31.05.2024 r.

 

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 2024

W terminie głównym:

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji

do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

3 lipca 2024 r.