INFORMACJE OGÓLNE


§ 1

1. Nazwa placówki - Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku.
2. Siedziba placówki - Gdańsk, ul. Aksamitna 8.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Gdańsk.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

pliki do pobrania